Thông tin đấu thầu

Công ty nhiệt điện Đông Triều – TKV: Mời báo giá hàng hóa

Gói cung cấp: Dự án  đầu tư nâng cấp hệ thống quan trắc khí thải...

Công ty nhiệt điện Đông Triều – TKV: Mời báo giá hàng hóa

Gói cung cấp: Hàng hóa của Dự án đầu tư nâng cấp hệ thống nghiền...

Công ty Nhiệt điện Na Dương – TKV: Thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ chào giá

Tên đơn hàng: Cung cấp bơm và hộp giảm tốc các loại phục vụ sửa...

Công ty Nhiệt Na Dương – TKV: Mời chào giá đơn hàng số 24

Tên đơn hàng:: “Cung cấp cửa thép chống cháy phục vụ sản xuất Công ty...

 Công ty cổ phần Than-Điện Nông Sơn-TKV: Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp

Gói cung cấp: Lọc dầu bôi trơn tuabin NMNĐ Nông Sơn Số VB: 1616/V. NSCP-...

Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 TKV: Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp

Tên đơn hàng: phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ gói...

Công ty Nhiệt điện Na Dương – TKV: Mời chào giá đơn hàng số 25

Đơn hàng: Mời chào giá đơn hàng số 25: “Cung cấp vật tư và dịch...

Ban QLDA Nhà máy Nhiệt điện Na Dương II: Thư mời báo giá

Gói cung cấp: Phần mềm kế toán phân hệ Kế toán Chủ đầu tư Số...

Ban QLDA Nhà máy Nhiệt điện Na Dương II: Thư mời báo giá

Gói cung cấp: Phần mềm quản lý văn bản điện tử Số VB: 47/NDII-HCTH ngày...

Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả – TKV: Quan tâm chào giá mua sắm vật tư

Tên đơn hàng: Thiết bị điện phục vụ sản xuất Số hiệu đơn hàng: 62/ĐH-NĐCP...