Thông tin đấu thầu

Công ty nhiệt điện Đông Triều – TKV: Thông báo mời chào hàng 

Gói cung cấp: Kiểm tra không phá hủy mối hàn năm 2024 Số CV: 1009/TB-NĐĐT...

Công ty nhiệt điện Đông Triều – TKV: Thông báo mời chào hàng

Gói cung cấp:  Sửa chữa, bảo dưỡng máy phát Diesel năm 2024 Số VB: 1010/TB-NĐĐT...

Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả – TKV: Quan tâm báo giá

Hạng mục: “Nối lưu hóa băng tải cao su B1000mm, Bọc cao su Rulo hệ...

Công ty Than – Điện Nông Sơn – TKV: Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp

Gói thầu: Quan trắc môi trường, đối chứng xả thải mỏ than Nông Sơn năm...

Công ty nhiệt điện Đông Triều – TKV: Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp

Đơn hàng: Cung cấp vật tư phục vụ sửa chữa hệ thống nước thô Số...

Công ty nhiệt điện Cẩm Phả – TKV: Thư mời chào giá mua sắm vật tư số 257/NĐCP-KHĐTVT

Tên đơn hàng: Mua sắm vật tư điện phục vụ sửa chữa thường xuyên Số...

Công ty nhiệt điện Cẩm Phả – TKV: Thư mời chào giá mua sắm vật tư số 256/NĐCP-KHĐTVT

Tên đơn hàng: Mua sắm hạt trao đổi Anion Số hiệu đơn hàng: 41/ĐH-NĐCP Tải...

Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn – TKV:  Mời khảo sát, báo giá công việc

Hạng mục: Huấn luyện ứng phó sự cố tràn dầu năm 2024 Số VB: 493/TM-CNPC...

Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả -TKV: Thư mời chào giá cung cấp vật tư

Tên đơn hàng: Mua sắm vật tư PCCC năm 2024 Thư mời chào giá số:...

Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 – TKV: Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp

Tên đơn hàng: Thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại năm 2024...