Công ty nhiệt điện Đông Triều – TKV: Mời báo giá cung cấp vật tư, dịch vụ

Thư mời báo giá cung cấp hàng hóa, dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động (lần 2)

Số VB: 1162/NĐĐT-KHVT

Tải tài liệu đính kèm Tại đây