Công ty cổ phần Than – Điện Nông Sơn-TKV: Thông báo gia hạn đóng mở thầu

Gói cung cấp: Sửa chữa thường xuyên các hạng mục nhà cửa – vật kiến trúc của mỏ than Nông Sơn và nhà máy nhiệt điện Nông Sơn

Số VB: 1287/V.NSCP.KĐV

Tải tài liệu đính kèm Tại đây