TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TKV – CTCP

Số 78 Tầng 2 Tòa nhà SANNAM – Phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Tel.: +84 (4) 3516 1605      Fax.: +84 (4) 3516 1610      Email: vp@vinacominpower.vn

Website: www.dienluctkv.vn ; www.vinacominpower.vn