Công ty nhiệt điện Đông Triều – TKV: Mời báo giá cung cấp vật tư, dịch vụ

Thư mời báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa hệ thống giám sát phát thải 2 tổ máy (lần 2)

Số VB: Số VB: 1160/NĐĐT-KHVT

Tải tài liệu đính kèm Tại đây