Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả -TKV: Thư mời chào giá lập dự toán vật tư

 

– Tên đơn hàng: Mua sắm vật tư phụ và các hàng hóa có liên quan

– Thư mời chào giá số : 314/NĐCP-KHĐTVT

– Số hiệu đơn hàng: 52/ĐH-NĐCP

Tải tài liệu đính kèm Tại đây