Công ty nhiệt điện Đông Triều – TKV: Mời báo giá cung cấp vật tư, dịch vụ

Thư mời báo giá cung cấp dịch vụ cấp chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy tro xỉ (lần 2)

Số VB: 1159/NĐĐT-KHVT

Tải tài liệu đính kèm Tại đây