Công ty Nhiệt điện Sơn Động – TKV: Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp

Gói cung cấp: Sửa chữa, lắp đặt camera giám sát thiết bị Nhà máy nhiệt điện Sơn Động

Số 1258/TB-NĐSĐ ngày 23/4/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây