Công ty nhiệt điện Đông Triều – TKV: Mời báo giá cung cấp vật tư, dịch vụ

Báo giá cung cấp vật tư, dịch vụ sửa chữa máy ép bùn hệ thống nước thải công nghiệp (lần 2)

Số VB: 1161/NĐĐT-KHVT

Tải tài liệu đính kèm Tại đây