Báo cáo tài chính

BCTC Quý I năm 2024

BCTC Quý I năm 2024 của Tổng công ty Điện lực – TKV, kèm văn...

BCTC kiểm toán năm 2023

BCTC kiểm toán năm 2023 của Tổng công ty Điện lực TKV – CTCP. Tải...

BCTC Quý IV năm 2023

BCTC Quý IV năm 2023 của Tổng công ty Điện lực – TKV, kèm văn...

BCTC Quý III năm 2023

BCTC Quý III năm 2023 của Tổng công ty Điện lực – TKV, kèm văn...

Đính chính BCTC Hợp nhất Quý II năm 2023

Tổng công ty đính chính nội dung thông tin công bố về việc BCTC Hợp nhất Quý...

BCTC Bán niên năm 2023

BCTC Bán niên năm 2023 của Tổng công ty Điện lực – TKV, kèm văn...

BCTC Quý II năm 2023

BCTC Quý II năm 2023 của Tổng công ty Điện lực – TKV, kèm văn...

BCTC Quý I năm 2023

CBTT: BCTC Quý I năm 2023 của Tổng công ty Điện lực – TKV. Tải...

CBTT: BCTC năm 2022

CBTT: BCTC năm 2022 sau kiểm toán của Tổng công ty Điện lực – TKV,...

CBTT: BCTC Quý IV năm 2022

CBTT: BCTC Quý IV năm 2022 của Tổng công ty Điện lực – TKV, kèm...