Công ty Nhiệt điện Sơn Động – TKV: Thư mời báo giá vật tư

Hạng mục: Máng dẫn nước thải hệ thống xử lý nước khử khoáng

Số VB: 1355/TB-NĐSĐ ngày 08/5/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây