Công ty nhiệt điện Sơn Động – TKV: Thư mời báo giá

Số thư mời: 1352/TM-NĐSĐ ngày 08/05/2024

Đơn hàng: Mua sắm vật tư khắc phục sự cố Hệ thống Điện+C&I

Tải tài liệu đính kèm Tại đây