Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả – TKV: Thư mời chào giá cung cấp vật tư

Tên đơn hàng: Mua sắm vật tư phụ và các vật tư khác có liên quan
Số hiệu đơn hàng: 52/ĐH-NĐCP
Thư mời chào giá số : 378/NĐCP-KHĐTVT

Tải tài liệu đính kèm Tại đây