Lưu trữ của tác giả: dienluctkv

CBTT tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Tổng công ty Điện lực – TKV cập nhật bổ sung các tài liệu họp...

Công ty Nhiệt điện Sơn Động – TKV: Thông báo mời chào hàng cạnh tranh rút gọn

Gói cung cấp: Sửa chữa một số hạng mục của Công ty Nhiệt điện Sơn...

Công ty nhiệt điện Đông Triều – TKV: Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp

Đơn hàng: Cung cấp máy tính và một số thiết bị văn phòng Số hiệu...

Công ty Nhiệt điện Sơn Động – TKV: Kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp

Gói cung cấp: Sửa chữa một số hạng mục của Công ty Nhiệt điện Sơn...

Công ty nhiệt điện Sơn Động – TKV: Thư mời khảo sát báo giá

  Tên gói cung cấp: Kiểm định định kỳ hệ thống quan trắc nước thải,...

Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả – TKV:  Mời báo giá vật tư

Hạng mục:  “Lắp đặt camera giám sát hỗ trợ công tác an ninh, an toàn...

Công ty nhiệt điện Sơn Động – TKV: Thư mời báo giá

  Đơn hàng: Mua sắm vật tư phục vụ sửa chữa Cầu trục 01 kho...

Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn – TKV: Phê duyệt dự toán và KHLC nhà cung cấp

Hạng mục: Cung cấp kiểm định và quan trắc đối chứng hệ thống quan trắc...

Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn – TKV: Mời khảo sát và báo giá

Hạng mục: Mời khảo sát và báo giá vật tư, thiết bị và dịch vụ...

Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn – TKV: Mời khảo sát và báo giá

Hạng mục: Cung cấp vật tư, thiết bị và dịch vụ phục vụ Bảo dưỡng,...