Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả – TKV: Thư mời chào giá lập dự toán mua sắm vật tư

Tên đơn hàng: Mua sắm Vật tư kim khí

Số hiệu đơn hàng: 66/ĐH-NĐCP

Số VB: 379/NĐCP-KHĐTVT ngày 20/5/2024 

Tải tài liệu đính kèm Tại đây