Công ty nhiệt điện Sơn Động – TKV: Thư mời báo giá

Đơn hàng: Mua sắm vật tư thiết bị phục vụ sửa chữa thường xuyên và hệ thống chiếu sáng nhà máy nhiệt điện Sơn Động – TKV

Số thư mời: 1322/TM-NĐSĐ ngày 04/05/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây