Công ty nhiệt điện Cẩm Phả – TKV: Thư mời chào giá cung cấp vật tư  

Tên đơn hàng: Mua sắm Rơ le bảo vệ

Số hiệu đơn hàng: 24/ĐH-NĐCP

Số CV 333/NĐCP-KHĐTVT

Tải tài liệu đính kèm Tại đây