Công ty nhiệt điện Sơn Động – TKV: Thông báo gia hạn thời hạn nộp báo giá

 

Đơn hàng: Mua sắm vật tư phục vụ sửa chữa cầu trục 01 kho than

Số thông báo: 1321/TB-NĐSĐ ngày 04/05/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây