Công ty nhiệt điện Sơn Động – TKV: Thông báo mời chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước

Tên gói cung cấp: Kiểm định hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục vè kiểm chứng độ tin cậy (RA) của hệ thống truyền số liệu khí thải, nước thải về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang

Thông báo số: 1373 /TB-NĐSĐ ngày 09/05/202

Tải tài liệu đính kèm Tại đây