Công ty nhiệt điện Đông Triều – TKV : Thông báo mời báo giá

Gói cung cấp: Lập báo cáo kiểm kê khí nhà kính và kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính của Công ty nhiệt điện Đông Triều năm 2024.

Số VB: 1270/NĐĐT-KHVT ngày 09/5/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây