Công ty nhiệt điện Sơn Động – TKV: Thông báo mời chào giá rộng rãi

Thông báo mời chào giá rộng rãi số: 1250/TB-NĐSĐ ngày 23/04/2024

Đơn hàng: Mua sắm hóa chất , dụng cụ phục vụ phân tích than, dầu, nước, hóa chất, tro xỉ năm 2024.

Tải tài liệu đính kèm Tại đây