Công ty nhiệt điện Cẩm Phả – TKV: Mời báo giá vật tư thiết bị lập dự án đầu tư

Dự án: đầu tư thay thế hệ thống làm sạch bình ngưng tổ máy số 2 của Nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả

Số VB: 892/NĐCP-KHĐTVT ngày 23/4/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây