Công ty nhiệt điện Đông Triều – TKV: Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp

Gói cung cấp: Sửa chữa, bảo dưỡng máy phát Diesel năm 2024

Số CV: 1206/TB-NĐĐT ngày 03/05/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây