Công ty nhiệt điện Đông Triều – TKV: Thông báo mời báo giá

Hạng mục: Cung cấp vật tư phục vụ sửa chữa bảo dưỡng các thiết bị nhà máy nhiệt điện Mạo Khê

Số VB: 1123/NĐĐT-KHVT ngày 23/4/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây