Công ty nhiệt điện Đông Triều – TKV: Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp

Gói cung cấp: Sửa chữa, bảo dưỡng, hiệu chỉnh, kiểm định cân băng tải B5 và cân ô tô 50 tấn

Số CV: 1208/TB-NĐĐTngày 03/05/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây