Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả -TKV: Thư mời chào giá cung cấp vật tư

 

-Tên đơn hàng: Mua sắm vật tư Con lăn DYR+ Xích thải tro xỉ

– Thư mời chào giá số : 306/NĐCP-KHĐTVT

-Số hiệu đơn hàng: 42/ĐH-NĐCP

Tải tài liệu đính kèm Tại đây