Công ty Nhiệt điện Na Dương – TKV: Mời quan tâm, báo giá

Hạng mục: Cung cấp dịch vụ thẩm định giá tro, xỉ Công ty Nhiệt điện Na Dương – TKV

Số VB: 916/NĐND-KHĐTVT ngày 8/5/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây