Chưa phân loại

Công ty nhiệt điện Cẩm Phả – TKV: Thông báo đính chính

Nội dung: Thông báo đính chính “Số hiệu thư mời” và và gia hạn thời...

Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả -TKV: Thư mời chào giá lập dự toán vật tư

Tên đơn hàng: Mua sắm vật tư phụ Thư mời chào giá số : 250/NĐCP-KHĐTVT...

Công ty nhiệt điện Đông Triều – TKV: Thông báo mời chào giá

Đơn hàng: Cung cấp hộp giảm tốc quạt tháp làm mát Số hiệu đơn hàng:...

Công ty nhiệt điện Đông Triều – TKV: Thư mời báo giá

Hạng mục: Dịch vụ thẩm định giá xác định đơn giá, giá trị khối lượng...

tyututyu

ỷtyruryxdhfhfhfgh