Công ty nhiệt điện Đông Triều – TKV: Văn bản xin báo giá

Hạng mục: Cung cấp vật tư sửa chữa bộ sấy lạnh khí nén đo lường A, B Nhà máy nhiệt điện Mạo Khê (lần 4)

Số VB: 836/NĐĐT-KHVT

Tải tài liệu đính kèm Tại đây