Công ty nhiệt điện Đông Triều – TKV: Văn bản xin báo giá

Hạng mục: Cung cấp vật tư sửa chữa bảo dưỡng hệ thống điều hoà (lần 2)

Số VB: 837/NĐĐT-KHVT

Tải tài liệu đính kèm Tại đây