Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn – TKV thông báo: Quyết định phê duyệt DT và KHLCNCC 

Gói cung cấp: Lọc dầu bôi trơn Tuabin tổ máy số 1, số 2

Số VB: 195/QĐ-CNPC

Tải tài liệu đính kèm Tại đây