Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả -TKV: Thư mời chào giá lập dự toán vật tư

Tên đơn hàng: Mua sắm vật tư Nấm gió loại 3 lỗ, 6 lỗ + xích băng tải cấp 3+ Vỏ khớp giãn nở

Thư mời chào giá số : 350/NĐCP-KHĐTVT

Số hiệu đơn hàng: 64/ĐH-NĐCP

Tải tài liệu đính kèm Tại đây