Công ty nhiệt điện Cẩm Phả – TKV: Thư mời chào giá lập dự toán mua sắm vật tư số 339/NĐCP-KHĐTVT

Tên đơn hàng: Mua sắm vật tư điện phục vụ sửa chữa thường xuyên

Số hiệu đơn hàng: 55/ĐH-NĐCP

Tải tài liệu đính kèm Tại đây