Công ty nhiệt điện Cẩm Phả – TKV: Thư mời chào giá lập dự toán mua sắm vật tư số 338/NĐCP-KHĐTVT

Tên đơn hàng: Điện cực máy đo hàm lượng chất rắn TSS

Số hiệu đơn hàng: 54/ĐH-NĐCP

Tải tài liệu đính kèm Tại đây