Công ty nhiệt điện Cẩm Phả – TKV: Thư mời chào giá lập dự toán mua sắm vật tư số 337/NĐCP-KHĐTVT

Tên đơn hàng: Mua sắm vật tư phần hóa phục vụ phân tích và dung dịch kiểm tra thẩm thấu

Số hiệu đơn hàng: 56/ĐH-NĐCP

Tải tài liệu đính kèm Tại đây