Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn: Thư mời báo giá

Hạng mục: Khảo sát chào giá cung cấp vật tư

Số VB: 574/TM-CNPC ngày 22/4/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây