Công ty nhiệt điện Cẩm Phả – TKV: Thư mời chào giá cung cấp vật tư

Cung cấp vật tư số 296/NĐCP-KHĐTVT

Tên đơn hàng: Mua sắm vòng bi dự phòng thiết yếu

Số hiệu đơn hàng: 51/ĐH-NĐCP

Tải tài liệu đính kèm Tại đây