Công ty nhiệt điện Đông Triều – TKV: Thư mời báo giá

Đơn hàng: Cung cấp dịch vụ sửa chữa trục dẫn động quạt làm mát 2 tổ máy

Số VB: 1199/NĐĐT-KHVT ngày 03/5/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây