Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả -TKV: Thư mời chào giá lập dự toán vật tư

Tên đơn hàng: Mua sắm vật tư khớp giãn nở ống dẫn dòng

Thư mời chào giá số : 348/NĐCP-KHĐTVT

Số hiệu đơn hàng: 65/ĐH-NĐCP

Tải tài liệu đính kèm Tại đây