Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả – TKV: Mời khảo sát và báo giá

Dịch vụ:  “Xử lý lượng clo dư thừa trong các bình, xử lý các vỏ bình chứa cũ hỏng” và “lấy mẫu phân tích kiểm tra nồng độ NH3 và N2H4 đựng trong các phuy đựng hóa chất”

Công văn: 978/NĐCP-KHĐTVT

Tải tài liệu đính kèm Tại đây