Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả -TKV: Thư mời chào giá cung cấp vật tư

Tên đơn hàng: Mua sắm vật tư thiết bị văn phòng

Thư mời chào giá số : 211/NĐCP-KHĐTVT

Số hiệu đơn hàng: 28/ĐH-NĐCP

Tải tài liệu đính kèm Tại đây