Công ty nhiệt điện Đông Triều – TKV: Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp

Hạng mục: Gói cung cấp: Lập báo cáo Kinh tế – Kỹ thuật hạng mục Sửa chữa Khu nhà tập thể CBCNV

Số VB: 785/QĐ-NĐĐT

Tải tài liệu đính kèm Tại đây