Công ty nhiệt điện Đông Triều – TKV: Thông báo mời báo giá

Đơn hàng: Mua sắm bộ nối trục (lắp đặt cho quạt tháp làm mát)

Số CV: 1220/NĐĐT-KHVT

Tải tài liệu đính kèm Tại đây