Công ty Nhiệt điện cao Ngạn – TKV: Mời khảo sát, báo giá

Hạng mục công việc: Bảo dưỡng, sửa chữa Pa lăng tầng 13 lò 1

Số CV: 618/TM-CNPC ngày 03/5/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây