Mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực TKV – CTCP trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông của Tổng công ty Điện lực TKV – CTCP (Tổng công ty) tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ TN/ Đại hội) năm 2024 Tổng công ty Điện lực TKV – CTCP, cụ thể như sau:

 • Thời gian: 8:00 – 11:45 sáng ngày 24/4/2024 (thứ Tư).
 • Địa điểm: Hội trường tầng 5 Cơ quan Tổng công ty Điện lực – TKV, Tòa nhà Sannam, số 78 đường Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
 • Thành phần mời dự họp: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Tổng công ty Điện lực TKV – CTCP theo danh sách chốt ngày 21/3/2024 hoặc những người được ủy quyền dự họp hợp lệ của các cổ đông đó.
 • Đăng ký tham dự: Để công tác tổ chức đại hội được chu đáo, trân trọng đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy xác nhận tham dự đại hội về Tổng công ty theo địa chỉ tại mục 8 Thông báo mời họp này bằng hình thức phù hợp (thư, fax, email hoặc trực tiếp) với thời gian phù hợp để Ban Tổ chức Đại hội nhận được trước 16:30 ngày 19/4/2024 (thứ Sáu).
 • Mọi thông tin liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:
  Tổng công ty Điện lực TKV – CTCP
  Địa chỉ: Tầng 2 Tòa nhà Sannam, số 78 đường Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
  Điện thoại: (84.24) 3516 1605 Fax: (84.24) 3516 1610.
  Email: vp@vinacominpower.vn

Thông báo này thay cho Giấy mời họp. Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác để tham dự đại hội do Quý cổ đông tự trang trải.

Trân trọng.

Tài liệu đính kèm: Thông báo số 630/TB-ĐLTKV ngày 26/3/2024 của Tổng công ty Điện lực TKV – HĐQT về việc mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Tải tài liệu đính kèm tại đây