Mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

    Ngày 08/5/2023 Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực – TKV đã có văn bản số 779/TB-ĐLTKV gửi Quý Cổ đông về việc mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Tổng công ty Điện lực – TKV với các nội dung chủ yếu như sau:

  1. Thời gian: 8:00 – 11:45 sáng ngày 29/5/2023 (thứ Hai).
  2. Địa điểm:Hội trường tầng 5 Cơ quan Tổng công ty Điện lực – TKV, Tòa nhà Sannam, số 78 đường Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
  3. Thành phần mời dự họp: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Tổng công ty Điện lực TKV – CTCP theo danh sách chốt ngày 04/5/2023 hoặc những người được ủy quyền dự họp hợp lệ của các cổ đông đó.
  4. Nội dung đại hội: Dự kiến chương trình và các tài liệu đại hội được đăng tải và cập nhật trên website của Tổng công ty tại địa chỉ: www.dienluctkv.vn
  5. Đăng ký tham dự: Để công tác tổ chức đại hội được chu đáo, trân trọng đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy xác nhận tham dự đại hội về Tổng công ty theo địa chỉ tại mục 8 Thông báo mời họp này bằng hình thức phù hợp (thư, fax, email hoặc trực tiếp) với thời gian phù hợp để Ban Tổ chức Đại hội nhận được trước 16:30 ngày 25/5/2023 (thứ Năm).
  6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự đại hội cần xuất trình những giấy tờ sau để làm thủ tục đăng ký tham dự đại hội:

          –     Thông báo mời dự họp;

          –     Giấy CMTND/ CCCD hoặc hộ chiếu (bản gốc);

             –     Giấy ủy quyền dự họp (bản gốc; trường hợp nhận ủy quyền tham dự đại hội).

  1. Tài liệu Đại hội: Các tài liệu họp sẽ được công bố và cập nhật trên website Tổng công ty Điện lực – TKV (www.dienluctkv.vn) theo quy định.
  2. Mọi thông tin liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

          Tổng công ty Điện lực – TKV

         Địa chỉ: Tầng 2 Tòa nhà Sannam, số 78 đường Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội. Điện thoại: (84.24) 3516 1605  Fax: (84.24) 3516 1610. Email: vp@vinacominpower.vn

          Thông báo này thay cho Giấy mời họp. Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác để tham dự đại hội do Quý cổ đông tự trang trải.

          Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, thời gian và/ hoặc địa điểm họp có thể thay đổi, Quý cổ đông vui lòng thường xuyên cập nhật thông tin cuộc họp được đăng tải trên website của Tổng công ty: www.dienluctkv.vn.

          Trân trọng./.

         Tài liệu đính kèm: Thông báo số 779/TB-ĐLTKV ngày 08/5/2023 của Tổng công ty Điện lực – TKV về việc mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Tải tài liệu đính kèm Tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *