02/10/2018 02:50:33
Ngày 29/9/2018, Công ty Nhiệt điện Na Dương -TKV tổ chức thành công giải bóng đá tứ hùng giữa Cục Điều tiết Điện lực, Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia, Tổng Công ty Điện lực -TKV và Công ty Nhiệt điện Na Dương -TKV.

26/09/2018 09:31:40
Ngày 21 tháng 9 năm 2018 vừa qua, tại văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang (STNMT) đã diễn ra buổi làm việc giữa Tổng công ty Điện lực - TKV và STNMT tỉnh Bắc Giang.

31/08/2018 10:04:26
Ngày 23.8, Công ty CP Than – Điện Nông Sơn – TKV tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) năm 2018.

29/08/2018 05:36:44
BCTC bán niên năm 2018 hợp nhất - Tổng công ty Điện lực - TKV (sau kiểm toán)

26/07/2018 05:41:07
Công bố thông tin chào bán trái phiếu Tổng công ty Điện lực - TKV

26/07/2018 02:24:06
Ngày 25/7/2018, HĐQT Tổng công ty đã ban hành Nghị quyết số 28/NQ-ĐLTKV về việc thông qua Phương án phát hành Trái phiếu năm 2018.

25/07/2018 04:25:25
Ngày 24/7/2018 Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP đã nhận được Hợp đồng dịch vụ tư vấn kiểm toán số 30/2018/ĐLTKV-PKF Việt Nam về việc Cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

11/07/2018 03:09:21
Ngày 9 tháng 7 năm 2018, Tổng công ty Điện lực - TKV đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác ATVSLĐ, PCCC, MT và PCTT-TKCN 6 tháng đầu năm

20/04/2018 11:39:21
Nghị quyết kèm Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Tổng công ty Điện lực - TKV

29/06/2018 02:39:58
Ngày 28/6/2018 Công ty Thủy điện Đồng Nai 5-TKV đã tổ chức diễn tập PCTT – TKCN năm 2018.