09/05/2017 09:06:57
Ngày 04/5/2017, Công ty cổ phần than điện Nông Sơn- TKV đã tổ chức lễ phát động: “Tháng hành động về AT-VSLĐ lần thứ nhất năm 2017”.

05/05/2017 11:01:55
Lễ phát động hưởng ứng Tháng Công nhân - Tháng hành động về AT-VSLĐ

05/05/2017 03:34:51
Ngày 4/5/2017 Công ty Nhiệt điện Na Dương -TKV tổ chức Lễ mít tinh, phát động hưởng ứng tháng hành động về “An toàn - Vệ sinh lao động” lần thứ nhất năm 2017.

26/04/2017 02:33:32
Tập huấn nghiệp vụ đánh giá rủi ro

05/05/2017 09:35:53
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2017 của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP.

05/05/2017 09:34:21
Báo cáo tài chính Quý I năm 2017 của Công ty mẹ - Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP.

28/04/2017 05:59:04
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 Tổng công ty Điện lực - TKV.

28/04/2017 05:57:51
Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 Tổng công ty Điện lực - TKV.

17/04/2017 02:58:42
Trong 02 ngày 14-15 /4/2017 tại nhà thi đấu tỉnh Thái Nguyên đã diễn ra giải Cầu lông - Bóng bàn phong trào TKV vòng loại Khu vực V năm 2017 do Tổng công ty CN Hóa chất mỏ - TKV đăng cai làm Cụm trưởng

13/04/2017 08:53:06
Ngày 11/4/2017, Đoàn công tác của Tổng công ty Điện lực - TKV đã có chuyến tham quan, trao đổi kinh nghiệm công tác quản lý, vận hành tại nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh.