13/07/2017 02:16:58
Từ ngày 10-12/7/2017 tại Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn Tổng công ty Điện lực - TKV và Trường Cao đẳng - TKV (Phân hiệu đào tạo Việt Bắc) Tổng công ty Điện lực - TKV đã tổ chức Hội thi thợ giỏi lần thứ II, năm 2017

19/07/2017 02:21:42
Hội thảo Cơ hội đầu tư vào Tổng Công ty Điện lực – TKV

14/07/2017 04:00:38
Tổng công ty Điện lực - TKV đã ký hợp đồng với Công ty TNHH PKF Việt Nam để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

08/06/2017 02:40:47
Trong 2 ngày từ 6/6 đến 7/6/2017, Tổng công ty Điện lực - TKV tổ chức Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi cấp Tổng công ty lần thứ IV, năm 2017.

03/07/2017 09:23:31
Tổng công ty Điện lực - TKV công khai kết quả hoạt động SXKD và tình hình đầu tư vốn Nhà nước vào các doanh nghiệp năm 2016.

24/05/2017 09:03:04
Ngày 19/5 nhân dịp kỷ niệm 127 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1980-19/5/2017) và 10 năm thành lập Đảng bộ Tập đoàn (25/5/2007-25/5/2017), Đảng bộ Công ty nhiệt điện Sơn Động – Vinacomin đã tổ chức lễ kết nạp cho 11 đảng viên kết nạp mới.

09/05/2017 09:06:57
Ngày 04/5/2017, Công ty cổ phần than điện Nông Sơn- TKV đã tổ chức lễ phát động: “Tháng hành động về AT-VSLĐ lần thứ nhất năm 2017”.

05/05/2017 11:01:55
Lễ phát động hưởng ứng Tháng Công nhân - Tháng hành động về AT-VSLĐ

05/05/2017 03:34:51
Ngày 4/5/2017 Công ty Nhiệt điện Na Dương -TKV tổ chức Lễ mít tinh, phát động hưởng ứng tháng hành động về “An toàn - Vệ sinh lao động” lần thứ nhất năm 2017.

26/04/2017 02:33:32
Tập huấn nghiệp vụ đánh giá rủi ro