Cập nhật lần 2 Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Kính gửi Quý cổ đông của Tổng công ty Điện lực – TKV các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 – Cập nhật lần 2, tại địa chỉ dưới đây:

https://bit.ly/3IJnYfg

Nội dung cập nhật theo file đính kèm.

Trân trọng./.

Tải tài liệu đính kèm Tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *