Công ty nhiệt điện Sơn Động – TKV: Thông báo gia hạn thời hạn nộp báo giá

Đơn hàng: Mua sắm vật tư thực hiện các phương án kỹ thuật

Số thông báo: 1450/TB-NĐSĐ ngày 17/05/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây