Công ty nhiệt điện Sơn Động – TKV: Thư mời báo giá đơn hàng

Hạng mục: Mua sắm vật tư sửa chữa xe máy vận tải, thiết bị phần hóa và hệ thống thiết bị phụ.

Số thư mời: 1220/TM-NĐSĐ ngày 17/04/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây